Author

Dougllas Murray

Dougllas Murray është një autor, gazetar dhe komentator politik britanik. Ai është themelues i Qendrës për Kohezionin Social dhe drejtues i revistës kulturore – politike The Specator. Ai ka lindur më 16 korrik 1979.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%