Të Huajt

800 L

“Të huajt” u botua kur Hinton qe studente në vitin e parë në Universitetin e Tulsës dhe libri bëri bujë të jashtëzakonshme. Sot, me më shumë se pesëmbëdhjetë milionë kopje të shitura qëndron ende në krye të librave më të shitur për të rinjtë.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%